Droga w Orchówku gotowa

19 kwietnia 2023

„Rozbudowa drogi gminnej nr 104447L na odcinku od km 0+000 do km 0+521 oraz budowa drogi gminnej na odcinku od km 0+000 do km 0+282,50 (łącznikowej: DG 104447L – ul. O. Tomasza – DG 117332L- ul. J. Dąbrowskiego) w miejscowości Orchówek – Etap II”

Logo - Rządowy Fundusz Dróg

 

Gmina Włodawa zakończyła inwestycję polegającą na rozbudowie drogi gminnej
nr 104447L w m. Orchówek – ul. Ojca Tomasza wraz z drogą  łącznikową: DG 104447 L – ul. O. Tomasza – DG 117332L – ul. J. Dąbrowskiego.

Budowa drogi była długo oczekiwaną przez mieszkańców

Całkowity koszt zadania wyniósł 2 414 007,09 zł.  Realizacja inwestycji była możliwa dzięki udzielonemu wsparciu z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz w kwocie
1 385 198,39 zł

Droga Ojca Tomasza-1 Droga Ojca Tomasza-2 Droga Ojca Tomasza-3 Droga Ojca Tomasza-4

 

 

Urząd Gminy Włodawa

Adres Al. Jana Pawła II 22, 22-200 Włodawa
Telefon (82) 5721-234 (82) 5721-235 (82) 5721-483 (82) 5721-484
Konto bankowe 52 1020 1260 0000 0102 0099 5407 - PKO BP S.A.
Dane Nabywca Gmina Włodawa 22-200 Włodawa Al. Jana Pawła II 22 NIP: 565-14-45-740 REGON: 110197865
Odbiorca Urząd Gminy Włodawa 22-200 Włodawa Al. Jana Pawła II 22

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:00 - 15:30 Wtorek : 7:00 - 15:30 Środa : 7:00 - 15:30 Czwartek : 7:00 - 15:30 Piątek : 7:00 - 15:30

Poprawny CSS!