Debata nad Raportem o Stanie Gminy

26 maja 2023

Informuję, że na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Włodawa został umieszczony Raport o stanie Gminy Włodawa za 2022 rok. Raport ten będzie rozpatrywany przez Radę Gminy Włodawa podczas sesji w dniu 22 czerwca 2023 r. o godz. 9.00.

Zgodnie z zapisami art. 28 aa ust. 6, 7, 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572) w debacie nad raportem mogą zabierać głos mieszkańcy Gminy. Aby zabrać głos podczas sesji Rady Gminy w debacie nad raportem, należy złożyć do Przewodniczącej Rady Gminy Włodawa pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób. Zgłoszenie należy złożyć najpóźniej w dniu 19 czerwca 2023r. do godz. 15.00 w Urzędzie Gminy Włodawa.

Raport o stanie Gminy Włodawa za rok 2021.

Marta Wawryszuk

Sekretarz Gminy Włodawa

 

 

Urząd Gminy Włodawa

Adres Al. Jana Pawła II 22, 22-200 Włodawa
Telefon (82) 5721-234 (82) 5721-235 (82) 5721-483 (82) 5721-484
Konto bankowe 52 1020 1260 0000 0102 0099 5407 - PKO BP S.A.
Dane Nabywca Gmina Włodawa 22-200 Włodawa Al. Jana Pawła II 22 NIP: 565-14-45-740 REGON: 110197865
Odbiorca Urząd Gminy Włodawa 22-200 Włodawa Al. Jana Pawła II 22

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:00 - 15:30 Wtorek : 7:00 - 15:30 Środa : 7:00 - 15:30 Czwartek : 7:00 - 15:30 Piątek : 7:00 - 15:30

Poprawny CSS!