Aktualności – Planowanie przestrzenne

Obwieszczenie Wójta Gminy Włodawa o prowadzonym postępowaniu administracyjnym polegającym na budowie toalety (szaletu) na działce o nr ewid. 694 w obrębie Orchówek.

Obwieszczenie Wójta Gminy Włodawa o prowadzonym postępowaniu administracyjnym polegającym na budowie toalety (szaletu) na działce o nr...

1 czerwca 2023

Obwieszczenie Wójta Gminy Włodawa o prowadzonym postępowaniu administracyjnym polegającym na budowie sieci elektroenergetycznej – oświetlenie drogi gminnej i powiatowej nr 170L w msc. Korolówka i Żuków.

Obwieszczenie Wójta Gminy Włodawa o prowadzonym postępowaniu administracyjnym polegającym na budowie sieci elektroenergetycznej – oświetlenie drogi gminnej...

11 maja 2023

Obwieszczenie Wójta Gminy Włodawa o wydaniu decyzji o o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kanalizacyjnej, na działkach o nr ewid. 607 i 581 w obrębie Różanka.

Obwieszczenie Wójta Gminy Włodawa o wydaniu decyzji o o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie...

25 kwietnia 2023

Obwieszczenie Wójta Gminy Włodawa o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy dotyczącej budowy budynku rekreacji indywidualnej na działce o nr ewid. 535/1 w obrębie Orchówek.

Obwieszczenie Wójta Gminy Włodawa o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy dotyczącej budowy budynku rekreacji indywidualnej na działce...

20 kwietnia 2023

Urząd Gminy Włodawa

Adres Al. Jana Pawła II 22, 22-200 Włodawa
Telefon (82) 5721-234 (82) 5721-235 (82) 5721-483 (82) 5721-484
Konto bankowe 52 1020 1260 0000 0102 0099 5407 - PKO BP S.A.
Dane Nabywca Gmina Włodawa 22-200 Włodawa Al. Jana Pawła II 22 NIP: 565-14-45-740 REGON: 110197865
Odbiorca Urząd Gminy Włodawa 22-200 Włodawa Al. Jana Pawła II 22

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:00 - 15:30 Wtorek : 7:00 - 15:30 Środa : 7:00 - 15:30 Czwartek : 7:00 - 15:30 Piątek : 7:00 - 15:30

Poprawny CSS!