Budowa ujęcia wody wraz hydrofornią oraz siecią wodociągową w miejscowości Sobibór Stacja na terenie Gminy Włodawa.

6 marca 2023

Baner - Budowa ujęcia wody wraz hydrofornią oraz siecią wodociągową w miejscowości Sobibór Stacja na terenie Gminy Włodawa.

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych ma na celu zwiększenie skali inwestycji publicznych przez bezzwrotne dofinansowanie inwestycji realizowanych przez JST. Program realizowany jest poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez BGK.

 

Więcej informacji na stronie Banku Gospodarstwa Krajowego 

 https://www.bgk.pl/polski-lad/

Budowa ujęcia wody wraz hydrofornią oraz siecią wodociągową w miejscowości Sobibór Stacja na terenie Gminy Włodawa

Opis zadania

Przedmiotem inwestycji jest budowa ujęcia wody, urządzeń technologicznych i instalacyjnych kontenerowej pompowni wody, budowa studni głębinowej, wykonanie nowej instalacji między obiektowych i dwóch zbiorników wyrównawczych. Zakres robót obejmuje m.in. roboty rozbiórkowe kolidujących z inwestycją obiektów, wykonanie fundamentów pod zbiorniki wyrównawcze oraz pompownie wody, montaż zbiorników betonowych, montaż kontenerowej pompowni wody, wykonanie instalacji między obiektowych wraz z armaturą, zestawu hydroforowego, chloratora, wykonanie rurociągu: ssawnego, tłocznego, spustowego i przelewowego, wykonanie zasilania elektrycznego, prób ciśnieniowych i płukania sieci, zagospodarowanie ternu (utwardzenie terenu, ciągi komunikacyjne, ogrodzenie, montaż bram wjazdowych), montaż instalacji fotowoltaicznej, instalacji monitoringu oraz WLZ. Zadanie obejmuje również budowę rozdzielczej sieci wodociągowej celem zaopatrzenia ludności w wodę oraz ochrony przeciw pożarowej ( w tym budynków zbiorowego zakwaterowania bloków i użyteczności publicznej – Muzeum Byłego Obozu Zagłady, budynku administracyjnego Nadleśnictwa Sobibór, Centrum Edukacji Historycznej) poprzez zapewnienie odpowiedniej wydajności sieci przeciwpożarowej i ciśnienia w hydrancie. Zadanie realizowane w obrębie geodezyjnym Sobibór i Żłobek w tym na zamkniętych terenach kolejowych oraz w części w strefie ochronnej Pomnika Zagłady – Muzeum Byłego Obozu zakłady w Sobiborze. Celem inwestycji jest poprawa stanu i unowocześnienie infrastruktury wodociągowej, zapewnienie dostępu do odpowiednich pod względem wielkości źródeł zasobów wodnych umożliwiających ich długofalową eksploatację oraz ograniczenie stopnia uzależnienia dostaw wody dla mieszkańców Sobibór Stacja ze źródeł zewnętrznych –  ujęcia wody Nadleśnictwa Sobibór, które jest wyeksploatowane i straciło swoją wydajność a woda swoje właściwości fizykochemiczne. Okresowe badania wody wyłączają ją z przydatności do spożycia przez ludzi, wymaga ona dodatkowego uzdatniania i chlorowania. Korzyścią dla społeczności lokalnej będzie poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego i higieny życia poprzez uruchomienie pełnej infrastruktury zaopatrzenia ludności w wysokiej jakości wodę pitną.

Dofinansowanie Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych: 1 330 000,00 zł
Całkowita wartość: 1 622 370,00 zł

Okres realizacji: 2023 – 2024

Urząd Gminy Włodawa

Adres Al. Jana Pawła II 22, 22-200 Włodawa
Telefon (82) 5721-234 (82) 5721-235 (82) 5721-483 (82) 5721-484
Konto bankowe 52 1020 1260 0000 0102 0099 5407 - PKO BP S.A.
Dane Nabywca Gmina Włodawa 22-200 Włodawa Al. Jana Pawła II 22 NIP: 565-14-45-740 REGON: 110197865
Odbiorca Urząd Gminy Włodawa 22-200 Włodawa Al. Jana Pawła II 22

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:00 - 15:30 Wtorek : 7:00 - 15:30 Środa : 7:00 - 15:30 Czwartek : 7:00 - 15:30 Piątek : 7:00 - 15:30

Poprawny CSS!