Budowa remizo – świetlicy w miejscowości Orchówek na terenie Gminy Włodawa

14 września 2022

Logo Polski Ład

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych ma na celu zwiększenie skali inwestycji publicznych przez bezzwrotne dofinansowanie inwestycji realizowanych przez JST. Program realizowany jest poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez BGK.

 Więcej informacji na stronie Banku Gospodarstwa Krajowego

 https://www.bgk.pl/polski-lad/

Budowa remizo – świetlicy w miejscowości Orchówek na terenie Gminy Włodawa

Opis zadania

Inwestycja obejmuje budowę budynku wielofunkcyjnego 600 m2 w standardzie pasywnym mieszczącego remizę OSP oraz świetlicę wiejską wraz z niezbędnymi urządzeniami techniczno-budowlanymi, w tym z drogami wewnętrznymi i parkingami. Planowane pomieszczenia:  boksy garażowe dla 3 samochodów, pomieszczenia socjalno-higieniczne,  administracyjne, magazynowe dla strażaków oraz część świetlicowa wraz z zapleczem i pomieszczeniami socjalno-higienicznymi do prowadzenia działalności społeczno – edukacyjnej .

Dofinansowanie Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych: 3 910 000,00 zł
Całkowita wartość: 6 227 793,42 zł

Okres realizacji: 2022 – 2024

Logo Polski Ład Orchówek

Urząd Gminy Włodawa

Adres Al. Jana Pawła II 22, 22-200 Włodawa
Telefon (82) 5721-234 (82) 5721-235 (82) 5721-483 (82) 5721-484
Konto bankowe 52 1020 1260 0000 0102 0099 5407 - PKO BP S.A.
Dane Nabywca Gmina Włodawa 22-200 Włodawa Al. Jana Pawła II 22 NIP: 565-14-45-740 REGON: 110197865
Odbiorca Urząd Gminy Włodawa 22-200 Włodawa Al. Jana Pawła II 22

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:00 - 15:30 Wtorek : 7:00 - 15:30 Środa : 7:00 - 15:30 Czwartek : 7:00 - 15:30 Piątek : 7:00 - 15:30

Poprawny CSS!