Budowa drogi gminnej nr 104432L OD km 0+000 do km 0+950 w m. Okuninka

25 stycznia 2021

Logo -Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Celowego
Fundusz Dróg Samorządowych
2020 ROK
Budowa drogi gminnej nr 104432L OD km 0+000 do km 0+950 w m. Okuninka
Dofinansowanie uzyskano ze środków Państwowego Funduszu Celowego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych
Kwota dofinansowania : 642 512,00 zł
Całkowita wartość inwestycji : 1 285 024,17 zł
Okres realizacji inwestycji: czerwiec 2020 – grudzień 2021
Cele projektu oraz planowane efekty:
Cele projektu:
• Poprawa stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, ruchu pieszych oraz zarządzania prędkością.
• Zapewnienie spójności dróg publicznych.
• Podniesienie standardów technicznych drogi.
• Zwiększenie dostępności transportowej
• Zwiększenie dostępności do terenów inwestycyjnych.
Efekty :
W ramach inwestycji zaplanowano rozbudowę drogi gminnej nr 104432L w m. Okuninka, na odcinku 950 mb wraz z budową chodników, dostosowaniem istniejącej infrastruktury technicznej oraz wprowadzeniem stałej organizacji ruchu.
Rozbudowa drogi gminnej poprzez osiągnięcie jednolitych parametrów technicznych i użytkowych wpłynie na bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego poprawę dostępności transportowej obszarów wiejskich oraz rozwój spójnej i przyjaznej użytkownikom sieci drogowej.
Stan przed realizacją inwestycji:
Droga w Okunince-stan przed realizacją inwestycji  Droga w Okunince-stan przed realizacją inwestycji

 

 

 

 

 

Po realizacji

Droga Okuninka - 02  Droga Okuninka - 01  Droga Okuninka - 03

Urząd Gminy Włodawa

Adres Al. Jana Pawła II 22, 22-200 Włodawa
Telefon (82) 5721-234 (82) 5721-235 (82) 5721-483 (82) 5721-484
Konto bankowe 52 1020 1260 0000 0102 0099 5407 - PKO BP S.A.
Dane Nabywca Gmina Włodawa 22-200 Włodawa Al. Jana Pawła II 22 NIP: 565-14-45-740 REGON: 110197865
Odbiorca Urząd Gminy Włodawa 22-200 Włodawa Al. Jana Pawła II 22

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:00 - 15:30 Wtorek : 7:00 - 15:30 Środa : 7:00 - 15:30 Czwartek : 7:00 - 15:30 Piątek : 7:00 - 15:30

Poprawny CSS!