Budowa drogi gminnej nr 104222 l (ul. Wąwozowej) w miejscowości Różanka

5 kwietnia 2023

Logo - Rządowy Fundusz Dróg

Kwota dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 1 147 641,32 zł
Całkowita wartość inwestycji : 2 814 385,60 zł
Okres realizacji inwestycji: 2023 – 2024 rok

Zadanie obejmuje budowę drogi 104222 L wg. lokalnie założonego kilometrażu od km 0+000 do km  1+004 wraz z wykonaniem włączenia do drogi gminnej publicznej 117331L. Zakres budowy drogi  gminnej lokalnie wykracza poza obszar aktualnie obowiązującego pasa drogowego  i będzie realizowana na podstawie specustawy drogowej w ramach decyzji ZRID.

Wnioskowana droga 104222L łącząc się z drogą gminną 117331L a następnie z drogą powiatową 1747 L oraz wojewódzką 816 stanowi lokalny układ komunikacyjny, umożliwiający dojazd mieszkańców wsi Różanka do miasta Włodawa, w którym zlokalizowane są główne ośrodki gminne i powiatowe (szkoły średnie, urzędy, szpital, ośrodki kultury i sportu, basen itp. ) oraz do pozostałych, istotnych dla mieszkańców miast (Chełma, Lublina, Białej Podlaski). Ze względu na swoje położenie w obszarze przygranicznym jest wykorzystywana przez straż graniczną oraz wojsko w celu ochrony granicy państwa. Zaprojektowano budowę drogi klasy D i kategorii ruchu KR1 o nawierzchni z betonu asfaltowego wraz z poboczami i zjazdami indywidualnymi.

Poprawa układu komunikacyjnego w m. Różanka wpłynie na poprawę warunków transportowych Gminy Włodawa, prowadzenie działalności gospodarczej, rolniczej, wyrównywanie potencjału społeczno – gospodarczego  gminy oraz poprawę jakości życia mieszkańców wsi.

 

 

Urząd Gminy Włodawa

Adres Al. Jana Pawła II 22, 22-200 Włodawa
Telefon (82) 5721-234 (82) 5721-235 (82) 5721-483 (82) 5721-484
Konto bankowe 52 1020 1260 0000 0102 0099 5407 - PKO BP S.A.
Dane Nabywca Gmina Włodawa 22-200 Włodawa Al. Jana Pawła II 22 NIP: 565-14-45-740 REGON: 110197865
Odbiorca Urząd Gminy Włodawa 22-200 Włodawa Al. Jana Pawła II 22

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:00 - 15:30 Wtorek : 7:00 - 15:30 Środa : 7:00 - 15:30 Czwartek : 7:00 - 15:30 Piątek : 7:00 - 15:30

Poprawny CSS!