„Budowa ciągu pieszo – jezdnego (ul. Rumiankowa, ul. Sezamowa, ul. Tymiankowa) na osiedlu Słonecznym w m. Suszno”

29 stycznia 2021

Nazwa inwestycji: „Budowa ciągu pieszo – jezdnego (ul. Rumiankowa, ul. Sezamowa,
ul. Tymiankowa) na osiedlu Słonecznym w m. Suszno”
W ramach inwestycji wykonano budowę ciągu pieszo – jednego o łącznej długości 973 mb na osiedlu słonecznym w Susznie. Wykonano nawierzchnie z betonu asfaltowego na ul. Rumiankowej na odcinku 170 mb (od ul. Gościniec do skrzyżowania z ul. Sezamową), budowę
ul Sezamowej – 437,00 mb, budowę ul. Tymiankowej 366,00 mb)
Celem inwestycji jest poprawa wewnętrznej i zewnętrznej dostępności komunikacyjnej Gminy Włodawa oraz przeciwdziałanie marginalizacji społecznej i ekonomicznej mieszkańców miejscowości Suszno poprzez poprawę dostępności komunikacyjnej oraz szybsze i bezpieczniejsze powiązanie z lokalnymi i regionalnymi centrami rozwoju
Inwestycja dofinansowana z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
Całkowita wartość inwestycji 617 563,25 zł
Dofinansowanie z Funduszu Inwestycji Lokalnych 509 462,02 zł

Urząd Gminy Włodawa

Adres Al. Jana Pawła II 22, 22-200 Włodawa
Telefon (82) 5721-234 (82) 5721-235 (82) 5721-483 (82) 5721-484
Konto bankowe 52 1020 1260 0000 0102 0099 5407 - PKO BP S.A.
Dane Nabywca Gmina Włodawa 22-200 Włodawa Al. Jana Pawła II 22 NIP: 565-14-45-740 REGON: 110197865
Odbiorca Urząd Gminy Włodawa 22-200 Włodawa Al. Jana Pawła II 22

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:00 - 15:30 Wtorek : 7:00 - 15:30 Środa : 7:00 - 15:30 Czwartek : 7:00 - 15:30 Piątek : 7:00 - 15:30

Poprawny CSS!