Bezpłatny transport do lokalu wyborczego

22 maja 2024

Wójt Gminy Włodawa informuje, że wyborcy niepełnosprawni o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat, mają prawo do bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.

Wyborcy niepełnosprawnemu, którego stan zdrowia nie pozwala na samodzielną podróż, może towarzyszyć opiekun.

Zamiar skorzystania z takiego transportu należy zgłaszać do Urzędu Gminy Włodawa Al. Jana Pawła II 22, pokój nr 14 do dnia 27 maja 2024 r. (poniedziałek) do godz. 15:00 ustnie (osobiście lub tel. 82 5721-234 wew. 24), pisemnie (na adres: Urząd Gminy Włodawa Al.Jana Pawła II 22, 22-200 Włodawa), w formie elektronicznej (mail: [email protected]).

W zgłoszeniu należy podać:

  • imię (imiona), nazwisko, PESEL (wyborcy oraz opiekuna, jeśli ma towarzyszyć wyborcy),
  • miejsce zamieszkania, nr tel. i maila (o ile posiada)
  • oraz oświadczyć, że jego stan zdrowia nie pozwala na samodzielną podróż lub oświadcza o orzeczonym stopniu niepełnosprawności i ważności orzeczenia.

Na podstawie zgłoszeń, zostaną ustalone trasy dowozów i najpóźniej na 3 dni przed wyborami (tj. do 6 czerwca br.) każdy zainteresowany otrzyma informację zwrotną o orientacyjnej godzinie przewozu.

Zgłoszenie zamiaru skorzystania z bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego w związku z wyborami ogłoszonymi na dzień 9 czerwca 2024 r

Wójt Gminy Włodawa

                                                                                                                                             /-/ Dariusz Semeniuk

Urząd Gminy Włodawa

Adres Al. Jana Pawła II 22, 22-200 Włodawa
Telefon (82) 5721-234 (82) 5721-235 (82) 5721-483 (82) 5721-484
Konto bankowe 52 1020 1260 0000 0102 0099 5407 - PKO BP S.A.
Dane Nabywca Gmina Włodawa 22-200 Włodawa Al. Jana Pawła II 22 NIP: 565-14-45-740 REGON: 110197865
Odbiorca Urząd Gminy Włodawa 22-200 Włodawa Al. Jana Pawła II 22

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:00 - 15:30 Wtorek : 7:00 - 15:30 Środa : 7:00 - 15:30 Czwartek : 7:00 - 15:30 Piątek : 7:00 - 15:30

Poprawny CSS!