Ankieta ewaluacyjna LSR – LGD „Poleska Dolina Bugu”

23 maja 2022

LGD „Poleska Dolina Bugu” przeprowadza obowiązkową ewaluację Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu” na okres
programowania PROW 2014-2020.

Jednym z narzędzi służących przeprowadzeniu tego badania jest ankieta internetowa badająca poziom satysfakcji mieszkańców z
efektów wdrażania LSR oraz jakość życia na terenie swojej gminy.

Ankieta jest anonimowa.
Wypełnienie potrwa ok 8 minut.
Ankietę można wypełnić do 27 maja 2022 r.

Link do ankiety

Urząd Gminy Włodawa

Adres Al. Jana Pawła II 22, 22-200 Włodawa
Telefon (82) 5721-234 (82) 5721-235 (82) 5721-483 (82) 5721-484
Konto bankowe 52 1020 1260 0000 0102 0099 5407 - PKO BP S.A.
Dane Nabywca Gmina Włodawa 22-200 Włodawa Al. Jana Pawła II 22 NIP: 565-14-45-740 REGON: 110197865
Odbiorca Urząd Gminy Włodawa 22-200 Włodawa Al. Jana Pawła II 22

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:00 - 15:30 Wtorek : 7:00 - 15:30 Środa : 7:00 - 15:30 Czwartek : 7:00 - 15:30 Piątek : 7:00 - 15:30

Poprawny CSS!