Kontrast: Normalny kontrast Zwiększony kontrast Rozmiar czcionki: Normalny rozmiar tekstu Powiększ tekst Pomniejsz tekst


Wyszukiwarka:

Program Czyste Powietrze

Data04/03/2021 - 14:52:44

Drodzy mieszkańcy informujemy, że Gmina Włodawa podpisała porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie w sprawie programu „Czyste Powietrze”. Porozumienie zawarto na czas realizacji programu, tj. na lata 2020-2029.
Gmina Włodawa uzyskała potwierdzenie aktywacji konta na Portalu Beneficjenta Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie, dzięki któremu ma możliwość pozyskania i wypełnienia wniosków dla mieszkańców Gminy Włodawa.
Zainteresowane osoby uzyskają wszelkie informację na temat wymiany kotłów c.o, możliwości termoizolacji budynków, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej oraz instalacji fotowoltaicznej bezpośrednio w Urzędzie Gminy Włodawa lub telefonicznie pod numerem tel. 82 5721-234 wew. 17.
Wszystkim zainteresowanym mieszkańcom udzielimy pomocy w wypełnianiu wniosku.

Dane potrzebne do wypełnienia wniosku można składać w Urzędzie Gminy Włodawa
w godzinach 8 - 14 od poniedziałku do piątku.

Dane potrzebne do wypełnienia wniosku z Programu „Czyste Powietrze”
1. Imię i nazwisko
2. PESEL
3. Telefon kontaktowy
4. Adres email
5. Informacja o współmałżonku (imię nazwisko, PESEL)
6. Status wnioskodawcy: właściciel lub współwłaściciel
7. Adres zamieszkania
8. Adres do korespondencji
9. Numer rachunku bankowego
10. Numer księgi wieczystej – (w przypadku braku księgi wieczystej – ksero aktu notarialnego)
11. Numer działki
12. Data wystąpienia o zgodę na budowę/zgłoszenia budowy
13. Powierzchnia całkowita budynku w m2
14. Czy w budynku prowadzona jest działalność gospodarcza – jeśli tak należy podać (powierzchnię wykorzystywaną
na prowadzenie działalności gospodarczej w m2, liczbę miesięcy w roku wykorzystywania powierzchni na prowadzenie działalności, % powierzchni całkowitej wykorzystywanej na prowadzenie działalności gospodarczej)
15. W przypadku docieplenia budynku: powierzchnia w m2 docieplenia
16. W przypadku wymiany stolarki okiennej: powierzchnia w m2 wymienianych okien
17. W przypadku wymiany stolarki drzwiowej: powierzchnia w m2 wymienianych drzwi
18. Zaświadczenie o dochodach na jedna osobę w gospodarstwie domowym z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
dla Grupy II* o podwyższonym dofinansowaniu
19. W przypadku Grupy I* wartość dochodu rocznego i rodzaj PIT
*Grupa I – Dochody Właściciela budynku nie przekraczają kwoty 100 000 zł rocznie
*Grupa II – Średni miesięczny dochód na członka gospodarstwa domowego Właściciela budynku nie przekracza 1400 zł
na miesiąc
Dofinansowanie dla Grupy I – maksymalnie 25 000 zł + 5 000zł na mikro instalację fotowoltaiczną (przy wymianie źródła ciepła na pompę ciepła typu powietrze/woda lub pompę ciepła gruntową)
Dofinansowanie dla Grupy I – maksymalnie 20 000 zł + 5 000zł na mikro instalację fotowoltaiczną (przy wymianie źródła ciepła na inne niż pompa ciepła)
Dofinansowanie dla Grupy II – maksymalnie 32 000 zł + 5 000zł na mikro instalację fotowoltaiczną