Kontrast: Normalny kontrast Zwiększony kontrast Rozmiar czcionki: Normalny rozmiar tekstu Powiększ tekst Pomniejsz tekst


Wyszukiwarka:

Informacja o bonifikacie z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe.

Data10/11/2020 - 09:56:49

Urząd Gminy Włodawa informuje, iż weszła w życie Uchwała Nr XXIV/175/20 Rady Gminy Włodawa z dnia 25 września 2020r. w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikaty od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Włodawa i wysokości stawki procentowej tej bonifikaty (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z dnia 30.09.2020r. Poz. 4736)

Na podstawie tej uchwały osobom, które otrzymały zaświadczenie o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntu zabudowanego na cele mieszkaniowe i wpłacą jednorazowo (do końca 2020r.) wszystkie opłaty roczne pozostałe z tytułu przekształcenia przysługuje bonifikata w wysokości 40 %.

Warunkiem uzyskania bonifikaty jest:
• zgłoszenie pisemne zamiaru jednorazowego wniesienia opłaty z tytułu przekształcenia wraz z wnioskiem o udzielenie bonifikaty (formularz do pobrania);
• nie zaleganie z zobowiązaniami finansowymi wobec Gminy Włodawa związanymi z prawem użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej przedmiot przekształcenia oraz podatkiem od nieruchomości a także opłatami za gospodarowanie odpadami;
• wniesienie opłaty wraz z bonifikatą do końca 2020r. (wpłata musi być zaksięgowana na koncie Urzędu Gminy Włodawa do dnia 31.12.2020r.).

O wysokości opłaty z uwzględnieniem bonifikaty tutejszy organ poinformuje Państwa na piśmie w terminie 14 dni od daty otrzymania pisemnego zgłoszenia zamiaru wniesienia opłaty jednorazowej.


ZałącznikRozmiar
zgłoszenie zamiaru wniesienia opłaty jednorazowej za przekształcenie i wniosek o bonifikatę.pdf452.54 KB