Kontrast: Normalny kontrast Zwiększony kontrast Rozmiar czcionki: Normalny rozmiar tekstu Powiększ tekst Pomniejsz tekst


Wyszukiwarka:

INFORMACJA DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU „EKO-ENERGIA W GMINIE WŁODAWA”

Data07/05/2020 - 10:50:01

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013.

Wójt Gminy Włodawa informuje, że w miesiącu maju odbędzie się obiór końcowy inwestycji pn. „EKO-ENERGIA W GMINIE WŁODAWA”, którego realizacja miała miejsce w latach 2014-2015. Uczestnicy projektu będą telefonicznie informowani o konkretnym terminie odbioru. Odbioru będzie dokonywał upoważniony i przeszkolony w tym zakresie pracownik Wykonawcy tj. Firmy Instalacyjno Budowlanej Andrzej Kral.
W związku z powyższym prosimy użytkownika (bądź osobę uprawnioną do podpisania protokołu odbioru) o obecność w wyznaczonym terminie i udostępnienie pomieszczeń w celu przeprowadzenie czynności odbiorowych.