Kontrast: Normalny kontrast Zwiększony kontrast Rozmiar czcionki: Normalny rozmiar tekstu Powiększ tekst Pomniejsz tekst


Wyszukiwarka:

Rozpoczynamy Drugą Turę Szkoleń Gmina Włodawa- w sieci bez barier”

Data30/07/2019 - 13:08:46

W dniu 05 sierpnia 2019 r. Gmina Włodawa rozpoczyna drugą turę szkoleń w ramach projektu ”Gmina Włodawa – w sieci bez barier”. Utworzono kolejne 2 grupy szkoleniowe: Suszno (moduł: „Działam w sieciach społecznościowych”, szkolenie w terminie 05.08.2019 r. -14.08.2019 r. ), oraz w Korolówce –Osada (moduł: „Kultura w sieci”, szkolenie w terminie 19.08.2019 r. – 28.08.2019 r.). Nabór do projektu prowadzony jest w trybie ciągłym od II do XI 2019r. , pierwszeństwo do udziału w projekcie mają osoby z niepełnosprawnościami oraz osoby w wieku 50+. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie internetowej www.gmina-wlodawa.pl oraz w Urzędzie Gminy Włodawa, AL. Jana Pawła II Nr 22 (pokój nr 18 , nr telefonu 82 5721-234 wew. 28).
Mikroprojekt „Gmina Włodawa – w sieci bez barier” jest realizowany w ramach grantu pn. „W sieci bez barier”, realizowanego przez Fundację E-Prosperity w partnerstwie z Fundacją Nowy Staw, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, III Oś priorytetowa: Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Działanie 3.1. Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Dofinansowanie dla Gminy Włodawa wynosi 80 640 zł.