Kontrast: Normalny kontrast Zwiększony kontrast Rozmiar czcionki: Normalny rozmiar tekstu Powiększ tekst Pomniejsz tekst


Wyszukiwarka:

SKRÓCENIE TERMINU SKŁADANIA WNIOSKÓW SUSZOWYCH

Data09/07/2019 - 11:38:44

W związku z rozpoczęciem zbioru upraw na terenie Gminy Włodawa, informujemy o skróceniu terminu składania oświadczeń o poniesionych szkodach w gospodarstwach rolnych spowodowanych suszą. W związku z powyższym prosimy wszystkich poszkodowanych o składanie do Urzędu Gminy Włodawa oświadczeń o szkodach spowodowanych przez suszę w gospodarstwach rolnych do dnia 22.07.2019 r. (włącznie)
Oświadczenia składane po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.