Kontrast: Normalny kontrast Zwiększony kontrast Rozmiar czcionki: Normalny rozmiar tekstu Powiększ tekst Pomniejsz tekst


Wyszukiwarka:

Zakończyliśmy Pierwszą Turę Szkoleń GminaWłodawa- w sieci bez barier”

Data28/06/2019 - 08:34:40

Mieszkańcy miejscowości Orchówek jako 5 grupa szkoląca się w zakresie modułu „Kultura w sieci” i mieszkańcy Szuminki 6 grupa moduł „Rodzic w Internecie” jako ostatnie grupy zakończyły szkolenie. W Orchówku na zakończenie zaświadczenia wręczył uczestnikom Wójt Gminy Włodawa Dariusz Semeniuk. Natomiast w Szumince Sekretarz Gminy Marta Wawryszuk wręczyła wszystkim uczestnikom zaświadczenia o ukończeniu szkolenia. Od kwietnia do końca czerwca 2019r. przeszkolone zostały 72 osoby. Od sierpnia 2019r. ruszamy ze szkoleniem nowych grup, które potrwają do listopada 2019r. Wszystkich zainteresowanych szkoleniem zapraszamy do zgłaszania się po formularze, które dostępne są w formie elektronicznej na stronie internetowej www.gmina-wlodawa.pl lub w wersji papierowej w siedzibie Urzędu Gminy Włodawa (pokój nr 18).
Mikroprojekt „Gmina Włodawa – w sieci bez barier” jest realizowany w ramach grantu pn. „W sieci bez barier”, realizowanego przez Fundację E-Prosperity w partnerstwie z Fundacją Nowy Staw, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, III Oś priorytetowa: Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Działanie 3.1. Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Dofinansowanie dla Gminy Włodawa wynosi 80 640 zł.Zakończyliśmy Pierwszą Turę Szkoleń GminaWłodawa- w sieci bez barier”