Kontrast: Normalny kontrast Zwiększony kontrast Rozmiar czcionki: Normalny rozmiar tekstu Powiększ tekst Pomniejsz tekst


Wyszukiwarka:

Ruszyło pierwsze szkolenie w ramach projektu „Gmina Włodawa – w sieci bez barier”

Data04/04/2019 - 12:48:25

W dniu 3 kwietnia 2019 r. w świetlicy wiejskiej w Sobiborze rozpoczęły się szkolenia podnoszące umiejętności korzystania z Internetu realizowane w ramach projektu „Gmina Włodawa – w sieci bez barier”. Projekt jest przeznaczony dla mieszkańców, powyżej 25 roku życia ( nie ma górnej granicy wieku), którzy nie potrafią korzystać z Internetu oraz tych, którzy korzystają z niego w niewielkim stopniu. Szkolenia będą się odbywały w modułach tematycznych: Rodzic w sieci, Działam w sieciach społecznościowych, Rolnik w sieci, Kultura w sieci. W pierwszym szkoleniu w Sobiborze, gdzie realizowany jest obecnie moduł „Rolnik w sieci”, udział bierze 12 osób.
Mikroprojekt „Gmina Włodawa – w sieci bez barier” jest realizowany z otrzymanego przez gminę grantu pn. „W sieci bez barier” realizowanego przez Fundacje E-Prosperity w ramach Osi Priorytetowej 3. Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Działanie 3.1. Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych, Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Dofinansowanie dla Gminy Włodawa wynosi 80 640 zł.Ruszyło pierwsze szkolenie w ramach projektu „Gmina Włodawa – w sieci bez barier”Ruszyło pierwsze szkolenie w ramach projektu „Gmina Włodawa – w sieci bez barier”Ruszyło pierwsze szkolenie w ramach projektu „Gmina Włodawa – w sieci bez barier”