Kontrast: Normalny kontrast Zwiększony kontrast Rozmiar czcionki: Normalny rozmiar tekstu Powiększ tekst Pomniejsz tekst


Wyszukiwarka:

Gmina Włodawa zaprasza do składania ofert na zakup i dostawę sprzętu elektronicznego w projekcie "Gmina Włodawa - w sieci bez barier"

Data11/02/2019 - 08:20:53

Gmina Włodawa zaprasza do składania ofert na zakup i dostawa sprzętu elektronicznego w projekcie „Gmina Włodawa- w sieci bez barier’ o numerze: 2/E-Prosperity /11/2018 w ramach projektu „W sieci bez barier”, Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, III oś priorytetowa Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Działanie nr 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych.


ZałącznikRozmiar
Zapytanie ofertowe na zakup sprzętu i dostawę elektronicznego.pdf139.64 KB
Załącznik nr 1 formularz ofertowy - zakup laptopów.docx53.45 KB
Załącznik nr 2 oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych.doc62 KB
załącznik nr 3 oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.docx50.86 KB
Informacja.pdf166.42 KB