Kontrast: Normalny kontrast Zwiększony kontrast Rozmiar czcionki: Normalny rozmiar tekstu Powiększ tekst Pomniejsz tekst


Wyszukiwarka:

Gmina Włodawa informuje, że w dniu 11.02.2019 r. godz. 7.10 zostało anulowane: ROZEZNANIE RYNKU - Zakup i dostawa sprzętu elektronicznego w związku z realizacją projektu pt."Gmina Włodawa - w sieci bez barier" z dnia 08.02.2019 r.

Data11/02/2019 - 07:10:37

Gmina Włodawa informuje, że w dniu 11.02.2019 r. godz. 7.10 zostało anulowane: ROZEZNANIE RYNKU - Zakup i dostawa sprzętu elektronicznego w związku z realizacją projektu pt."Gmina Włodawa - w sieci bez barier" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś proirytetowa III Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Działanie 3.1. Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych z dnia 08.02.2019 r.

“ /></p>
 <br>
					 
<br>

<div align=