Kontrast: Normalny kontrast Zwiększony kontrast Rozmiar czcionki: Normalny rozmiar tekstu Powiększ tekst Pomniejsz tekst


Wyszukiwarka:

Od 1 stycznia 2019 r. odpady będziemy segregować inaczej. Jak?

Data22/11/2018 - 09:29:23

Odpady wrzucamy obecnie do dwóch pojemników/worków w podziale na odpady "suche" i "mokre". Od 1 stycznia 2019 roku odpady będą dzielone na 5 frakcji w podziale na kolory:
- Brązowy – odpady ulegające biodegradacji (bio);
- Żółty – metale i tworzywa sztuczne;
- Niebieski – papier i tektura;
- Zielony – szkło;
- Czarny – odpady pozostałe po segregacji, które nie mogły zostać umieszczone w poszczególnych grupach (zmieszane).
Nadal będziemy oddzielać od innych odpadów popiół z palenisk domowych z tą różnicą, że wrzucać go będziemy do pojemnika lub worka w kolorze szarym.
W celu dokonywania prawidłowej segregacji odpadów została opracowana ulotka „Jak segregować odpady?”, która jest dostępna w Urzędzie Gminy Włodawa oraz na stronie internetowej www.gmina-wlodawa.pl.
Ważne!!!! Omawiane zmiany, nie zobowiązują mieszkańców do składania nowych deklaracji.


ZałącznikRozmiar
Ulotka Jak segregować odpady.pdf661.25 KB