Kontrast: Normalny kontrast Zwiększony kontrast Rozmiar czcionki: Normalny rozmiar tekstu Powiększ tekst Pomniejsz tekst


Wyszukiwarka:

Informacja dla mieszkańców nt. podpisywania umów finansowych na instalacje solarne.

Data06/02/2018 - 13:47:15

EKOZapraszamy mieszkańców Suszna w dniach 12 , 13, 14 lutego 2018 roku do podpisania umowy o warunkach finansowych na montaż instalacji solarnych
w ramach projektu pn. „Energia z natury – solary w Gminie Włodawa” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej 4 Energia przyjazna środowisku / Działania 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE.
Podpisanie umowy odbędzie się w Urzędzie Gminy we Włodawie, A. Jana Pawła II – 22 pok. Nr 17. W godz. 7.30 – 15.00. Przy podpisaniu umowy należy okazać dokument tożsamości.

tabInne ważne informacje:
1.Roboty montażowe będą realizowane w okresie marzec – październik 2018 w kolejności: Suszno, Okuninka, Orchówek, Stawki, Szuminka, Krasówka, Żuków, Korolówka, Korolówka Kolonia, Luta, Żłobek, Sobibór, Różanka.
2.W lutym rozpoczniemy zawierane umowy o warunkach finansowych z mieszkańcami. Jednocześnie terminowe dokonanie wpłaty zgodnie z warunkami wynikającymi z umowy będzie ostatecznym warunkiem przystąpienia Wykonawcy do montażu instalacji u mieszkańca.
W przypadku braku wpłaty Gmina odstąpi od umowy z mieszkańcem, a na jego miejsce wejdzie mieszkaniec z listy rezerwowej.
3.Jeżeli zmianie uległy dane w zawartych umowach użyczenia (np. zmiana właściciela nieruchomości, numeru geodezyjnego nieruchomości w wyniku podziału itp. ) należy o tym niezwłocznie poinformować Gminę w celu zawarcia stosownego aneksu do umowy użyczenia.
4.Koszt podłączenia istniejącej instalacji kotłowej z zasobnikiem dwuwężownicowym c.w.u, stanowi koszt niekwalifikowany i poniesie go bezpośrednio mieszkaniec.
5.Wykonawca robót: Firma Instalacyjno – Budowlana Andrzej Kral.
6.Planowany termin rozpoczęcia montażu instalacji solarnych marzec 2018 r.
7.Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy we Włodawie - p. Marcina Zdolskiego pokój nr 9 tel. 82 5721234 wew. 19 lub p. Magdaleny Oniszczuk pokój nr 17 tel. 82 5721234 wew. 11. Informacje i aktualności związane z projektem są publikowane na stronie internetowej gminy www.gmina-wlodawa.pl w zakładce Energia z natury.


ZałącznikRozmiar
Projekt umowy finansowej _solary 2018.pdf408.99 KB
Umowa użyczenia _wzór.doc801 KB